Elonen hävikin vähentämisen asialla

Me Elosella haluamme arvojemme mukaisesti tarjota asiakkaillemme elämyksiä arkeen ja juhlaan. Elämysten tuottaminen ja tarjoaminen erityisesti makumaailman puitteissa edellyttää meiltä laajaa ja monipuolista tuotevalikoimaa sekä tarkkaa korvaa asiakkaidemme toiveista. Tuotevalikoiman laajuus on kuitenkin yksi merkittävimmistä hävikkiä aiheuttavista tekijöistä, ja hävikki onkin leipomoalalla hyvin tyypillinen ongelma.

Materiaalikatselmuksen avulla kehityskohteet selville

Teemme jatkuvasti työtä hävikin vähentämiseksi, ja tavoitteenamme onkin vähentää tuotannon materiaalihävikkiä 25-50 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kehitämme toimintaamme aktiivisesti, mutta myös ulkopuolinen näkemys on ollut tarpeen. Lokakuun lopussa valmistunut materiaalikatselmus toteutettiin yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. Materiaalikatselmuksessa keskeistä oli pureutua materiaalihävikin syntymisen juurisyihin.

”Keskeisin hyöty materiaalikatselmuksesta on se, että kun ulkopuolinen katsoo prosesseja, se herättää ajattelemaan asioita toisella tapaa. Joskus se saattaa paljastaa jotain, jota ei ole ennen tullut ajatelleeksi”, sanoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Hävikin vähentäminen tuo taloudellisia hyötyjä, mutta pienentää myös ympäristöhaittoja

Materiaalikatselmus osoitti, että materiaalinkäytön tehostaminen ja hävikin vähentäminen tuovat yhtiöllemme suoraa taloudellista hyötyä ja vähentävät samalla luonnonvarojen kulutusta sekä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

”Hävikkiä voivat aiheuttaa muun muassa koneet, laitteet, toiminnan käsityövaltaisuus, raaka-aineet, laaja tuotteisto, tuotteiden lyhyt säilyvyys sekä inhimilliset syyt”, muistuttaa katselmuksen tekoon osallistunut Envitecpolisin asiantuntija Kati Oikarinen.

Tarkkaa euromääräistä arviota materiaalikatselmuksen tuottamasta taloudellisesta hyötypotentiaalista on Jari Elosen mukaan vaikea mitata jatkuvasti kehittyvässä prosessissa. Moni asia oli etenemässä jo ennen katselmusta, mutta joihinkin ongelmakohtiin saatiin vahvistusta ulkopuolisen näkemyksen kautta.

”Tiukka kilpailu pakottaa tarkkaan materiaalivirtojen hallintaan ja jatkuvaan kehittämiseen jokaisella osa-alueella. Katselmus ei tuonut suuria yllätyksiä, mutta enemmänkin muistutuksia kehittämistä vaativista kohteista. Tämän tyyppinen kehitystyö kuuluu oleellisena osana arvojemme mukaiseen toimintaan ja laatujärjestelmän piiriin. Seuraamme jatkossa kehityskohteita ja asetamme tavoitteet sekä ajallisesti että laadullisesti.”

Katselmuksessa keskeistä olikin pureutua materiaalihävikin syntymisen juurisyihin. Laskemalla hävikin todelliset, kumulatiiviset kustannukset saatiin erityyppisille hävikkijakeille kilohinnat. Materiaalihävikin vähentämiseen haettiin keinoja materiaalien hankinnasta tuotantoon, varastointiin, kuljetuksiin ja myyntitilanteisiin. Katselmuksessa esitettiin useita konkreettisia keinoja hävikin ja sivuvirtojen kustannusten pienentämiseksi.

Tärkeintä katselmuksen jälkeen on nyt päästä konkreettiselle tasolle hävikin vähentämisen osalta, kun pohjatyö ja kehityskohteet alkavat olla selvillä. ”Asia on tärkeä ja katselmuksen tekijöiksi on löydettävä kunkin yrityksen alaa tuntevat toimijat, ylimalkainen puuhastelu on turhaa, mutta jos päästään pureutumaan oikeisiin asioihin ja konkreettiseen tekemiseen sekä ratkaisumalleihin niin materiaalikatselmus on hyvä ja kannatettava”, Jari Elonen tähdentää.

Motivan tiedote aiheesta >>

Envitecpolis Oy:n tiedote aiheesta >>

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Elonen
puh. 0400 642 454, jari@elonen.fi

johtava asiantuntija Ilkka Hippinen
puh. 050 354 1110, ilkka.hippinen@motiva.fi

myyntijohtaja Senja Arffman
puh. 050 353 1818, senja.arffman@envitecpolis.fi

Back to top